Højstrupparken

Afdelingsbestyrelsen

Kontakt afdelingsbestyrelsen i Højstrupparken

E-mail: ab-hoejstrupparken@kab-bolig.dk
Træffetid: 1. tirsdag hver måned (juli-august undtaget) mellem 18.30 – 19.00 i kælderen ved Højstrupparken 59 ved skorstenen.

Formand

Lone Christiansen

Formand for afdelingsbestyrelsen

Øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Næstformand
Preben Suhr, psa-bm@kab-bolig.dk​

 

Claus Weichel

Lasse Folkjær

Else Pedersen Nielsen