Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen har til opgave at udføre de beslutninger, som beboerne på afdelingsmødet har vedtaget.

 

Afdelingsbestyrelsen skal altid sikre sig, at projekter, der sættes i gang, fremgår af budgettet, ligesom projekterne skal være drøftet med beboerne i forbindelse med godkendelsen af budgettet.

Derudover skal afdelingsbestyrelsen bidrage til at sikre god ro og orden, være i dialog med beboerne og arbejde for det gode naboskab og god trivsel i afdelingen.

 

Afdelingsbestyrelsen indkalder til det ordinære afdelingsmøde og laver forslag til budgettet. Men det er beboerne, som på et afdelingsmøde bestemmer i afdelingen. 

 

Om afdelingsmødet

Afdelingsmødet er den øverste myndighed i din boligafdeling. Det er her beboerne hvert år beslutter huslejen og hvilke projekter, der skal laves i det kommende år. Det er også her beboerne bestemmer husordenen, hvilke regler der skal gælde for vedligeholdelsen, hvad huslejekronerne skal bruges på.

 

Afdelingsmødet, som også kaldes beboermødet, bestemmer, hvem der skal sidde i afdelingsbestyrelsen.