Bestyrelsen

Organisationsbestyrelsen

Vallensbæk Boligselskabs organisationsbestyrelse:

 • er valgt af repræsentantskabet og varetager den daglige ledelse af boligselskabet
 • har det overordnede ansvar for driften i alle fire afdelinger og holder 5-8 møder om året
 • består af beboere fra afdelingerne, to kommunalt udpegede og en ekstern kapacitet (se navne og billeder nederst i nyhedsbrevet)
 • står for udlejning, hvordan driften skal organiseres, bemandingen, samarbejde med kommunen og leder selskabet overordnet
 • er ansvarlig for ejendomsfunktionærerne, men har uddelegeret personaleledelsen til KAB (driftschefen)
 • vælger en administrator og har en administrationsaftale med KAB.

Katja Adelhøj Lindblad

Formand

Preben Suhr Andersen

Næstformand

Claus Weichel

Medlem af organisationsbestyrelsen

Helle Hetmar Gimlinge

Medlem af organisationsbestyrelsen

Lene Lykke Sørensen

Medlem af organisationsbestyrelsen

Linda Laursen

Medlem af organisationsbestyrelsen

Lone Christiansen

Medlem af organistionsbestyrelsen

Peter Allan Hansen

Medlem af organisationsbestyrelsen

Thomas Blaabjerg Lund

Medlem af organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsens mødedatoer for 2020/2021

 • Mandag den 26. oktober 2020 
 • Mandag den 7. december 2020
 • Mandag den 22. februar 2021

 • Mandag den 19. april 2021

 • Mandag den 14. juni 2021

 • Mandag den 6. september 2021

 • Mandag den 25. oktober 2021

 • Mandag den 6. december 2021