Bestyrelsen

Organisationsbestyrelsen

Vallensbæk Boligselskabs organisationsbestyrelse:

 • er valgt af repræsentantskabet og varetager den daglige ledelse af boligselskabet
 • har det overordnede ansvar for driften i alle fire afdelinger og holder 5-8 møder om året
 • består af beboere fra afdelingerne, to kommunalt udpegede og en ekstern kapacitet (se navne og billeder nederst i nyhedsbrevet)
 • står for udlejning, hvordan driften skal organiseres, bemandingen, samarbejde med kommunen og leder selskabet overordnet
 • er ansvarlig for ejendomsfunktionærerne, men har uddelegeret personaleledelsen til KAB (driftschefen)
 • vælger en administrator og har en administrationsaftale med KAB.

Katja Adelhøj Lindblad

Formand

Helle Hetmar Gimlinge

Næstformand

Lone Christiansen

Medlem

Claus Weichel

Medlem

Peter Allan Hansen

Medlem

Morten Schou Jørgensen

Medlem

Else Nielsen

Medlem

Ann Maria Tjagvad

Medlem

Organisationsbestyrelsens mødedatoer for 2021/2022

 • Mandag den 22. februar 2021

 • Mandag den 19. april 2021

 • Mandag den 14. juni 2021

 • Mandag den 6. september 2021

 • Mandag den 25. oktober 2021

 • Mandag den 6. december 2021

 • Mandag den 28. februar 2022
 • Mandag den 25. april 2022
 • Mandag den 31. april 2022
 • Mandag den 5. september 2022
 • Mandag den 24. oktober 2022
 • Mandag den 5. december 2022