Ofte stillede spørgsmål om udlejning af ledige boliger

Jeg har stået på venteliste i mere end 20 år, hvorfor får jeg ikke tilbudt en bolig, selv om jeg er aktivt søgende?

Der kan være mange forklaringer på, at man ikke får boligtilbud, selvom man har været skrevet op længe. Det kan f.eks. være, at man kun søger nogle få meget eftertragtede boliger, hvor der sjældent er nogen der flytter fra. Der er typisk lang ventetid til lejligheder med tre eller fire værelser, lejligheder med attraktiv beliggenhed, rækkehuse og billige, ældre lejligheder.

 

Du kan selv tilpasse din opskrivning på Min side via www.MitKAB.dk eller ved at kontakte KAB.

 

Jeg vil gerne ændre mine oplysninger, hvor gør jeg det henne?

Du kan ændre din oplysninger på Min side via www.MitKAB.dk eller ved at kontakte KAB

 

 

Jeg vil gerne ændre mine søgekriterier, hvordan gør jeg?

Du kan ændre sine søgekriterier på Min side via www.MitKAB.dk. Her kan du også tilføje fleksible kriterier, så du hurtigere kan få en bolig.

 

Det koster ikke ekstra at få fleksible kriterier på din opskrivning.

 

Jeg får tilbudt boliger, men mit nummer på ventelisten skifter – nogle gange er jeg nr. 4 og andre gange nr. 9, hvordan kan det være?

Dit ventelistenummer på boligtilbud viser, hvilket nummer du er på ventelisten til den pågældende bolig. Nummeret ændrer sig hele tiden. Hvis f.eks. en person foran dig på ventelisten gør sig aktiv, stiger dit ventelistenummer og hvis en person foran dig gør sig passiv, falder dit ventelistenummer. Til hver anden bolig er der fortrinsret for interne ansøgere dvs. ansøgere, der allerede bor i Vallensbæk Boligselskab eller hos en anden boligorganisation i KAB-Fællesskabet. Dette påvirker også din placering på ventelisten, alt efter om du er intern eller ekstern ansøger.

 

Hvad er den interne venteliste?

Den interne venteliste er for boligsøgende, der allerede bor i en bolig i Vallensbæk Boligselskab eller et af de andre selskaber i KAB-fællesskabet. Interne ansøgere har fortrinsret til hver anden ledige bolig i forhold til ansøgere på den eksterne venteliste.

 

Læs mere om dine muligheder for at blive skrevet op på den interne venteliste. Det koster 200 kr. at stå på den interne venteliste.

 

Hvorfor skal jeg betale indskud igen, når jeg flytter internt?

En intern flytning betragtes på lige vilkår som andre opsigelser og fraflytninger. Det er ikke mulighed for at overføre indskud mellem forskellige boliger.

 

Jeg får meget få boligtilbud, selvom jeg er aktiv på ventelisten, hvordan kan det være?

Der kan være mange forklaringer på, at man ikke får boligtilbud, selvom man har været skrevet op længe. Det kan f.eks. være, at man kun søger nogle få meget eftertragtede boliger, hvor der sjældent er nogen der flytter fra. Der er typisk lang ventetid til lejligheder med tre eller fire værelser, lejligheder med attraktiv beliggenhed, rækkehuse og billige, ældre lejligheder.

 

Du kan tilpasse din opskrivning på www.MitKAB.dk eller kontakte KAB på kab@kab-bolig.dk.

 

Jeg er blevet skilt, kan kommunen ikke anvise mig en bolig?

Vallensbæk Kommunes boligsociale anvisningsregler kan ses her:  www.vallensbaek.dk/borger/almene-boliger.

 

 

Bor du i Vallensbæk Boligselskab, kan det være, at du kan få en fortrinsret for skilsmisseramte til en anden bolig, se mere om fortrinsret for beboere med skilsmisse eller brudt parforhold.  En anden mulighed er, at du kan opfylde kravet til fleksibel udlejning i Vallensbæk Kommune for familier i opbrud med fast arbejde. Se mere på om de fleksible kriterier i Vallensbæk Kommune

 

Hvorfor skal man bo/arbejde i kommunen for at få en bolig?

Kriterierne er aftalt mellem Vallensbæk Boligselskab og Vallensbæk Kommune.

 

Formålet med den nye udlejningsaftaler er at sikre, at alle vores boligafdelinger har en blandet beboersammensætningen, så alle områder er attraktive, trygge og velfungerende.

 

Vi har samtidig et ønske om at hjælpe de familier, som står med skilsmisse, tab af ægtefælle, og som mangler en bolig. Dernæst de mange ældre borgere i Vallensbæk, som ønsker en lejebolig. Samtidig ønsker vi at prioritere unge og studerende i vores udlejningspolitik.

 

Læs mere om aftalen på www.vallensbaek.dk/borger/almene-boliger

 

Findes der en akut liste, hvis man står i en krisesituation?

Nej, KAB har ingen akutliste. Du kan henvende dig til din kommune, hvis du akut står uden bolig.

 

Hvor lang ventetid er der til de forskellige afdelinger?

Det er muligt at se den anslåede ventetid under de enkelte afdelinger i boligsøgningen på www.kab-bolig.dk.

 

Det er svært at forudsige, hvor lang tid du skal vente, før du får tilbudt en bolig. Det skyldes blandt andet, at vi ikke kan forudsige, hvornår folk flytter, og vi ikke kan forudsige, om personerne foran dig på ventelisten siger ja til en bolig. Ventetiden kan blive kortere, hvis du opfylder et eller flere fleksible kriterier.

 

Hvor mange af boligerne lejes ud til fleksible kriterier?

I Højstrupparken og Rosenlunden udlejes 3 ud af 4 ledige boliger med krav om, at boligsøgende skal opfylde et fleksibelt kriterie. I Firkløverparken udlejes alle ledige boliger til boligsøgende, der opfylder et af nedenstående kriterier.

 

Der er ikke krav om, at man skal opfylde de fleksible kriterier, hvis du er intern ansøger til en anden bolig i din nuværende afdeling.  

 

Se de fleksible kriterier her. Det koster ikke ekstra at være skrevet op med fleksible kriterier.

 

Hvor længe skal jeg bo i en bolig, før jeg kan søge om en bolig i en anden afdeling?

I Vallensbæk Boligselskab skal du have boet 2 år i din bolig, før du kan få fortrinsret til en anden bolig. Dette gælder både for flytninger i samme afdeling og for flytning til andre afdelinger.

 

Hvorfor har boligselskabet og kommunen lavet denne nye aftale?

Aftaler om fleksibel udlejning skal revideres mindst hver fjerde år. Det var nu tid til, at Vallensbæk Boligselskab og Vallensbæk Kommune tog aftalen op til revision. Du kan læse mere på Vallensbæk Kommunes hjemmeside www.vallensbaek.dk/borger/almene-boliger om baggrunden for denne aftale.

 

Hvem er KAB?

KAB er et kundeejet administrationsselskab, som administrerer mere end 60.000 almene boliger i hovedstadsområdet. KAB er administrator for Vallensbæk Boligselskab, som ejer boligerne. Læs mere på www.kab-bolig.dk.

 

Hvorfor er det KAB, som styrer ventelisterne?

Vallensbæk Boligselskab har besluttet, at det er KAB, der skal administrere og herunder også udleje boligerne i Vallensbæk Boligselskab. Boligerne udlejes efter venteliste i henhold til Almenboligloven. Vallensbæk Kommune styrer ventelisten til den kommunale anvisning.